Business Mixer Absolwentów EMBA@UW “Jak liderzy i profesjonaliści budują i wykorzystują sieć kontaktów “ – fotorelacja

Zapraszamy na fotorelację ze spotkania z Grzegorzem Turniakiem

Wszyscy jesteśmy blisko siebie

© 2024 wiembauw.org.pl