NWZ w dniu 20 grudnia 2022

Uprzejmie informuję, że na wczorajszym zebraniu zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Programu Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW „Nowy Świat” zapadła decyzja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w dniu planowanego eventu w Hybrydach, tj. w dniu 20 grudnia br. (I termin o godz. 17:15, a drugi termin o godz. 17:30). UWAGA: Z uwagi, że aktualnie jest 408 członków stowarzyszenia, to wymagane kworum do podejmowania wszystkich decyzji wynosi 41 osób. Zachęcamy do udziału, ewentualnie do udzielania pełnomocnictw. W załączeniu pełne ogłoszenie o zwołaniu NWZ, wzór pełnomocnictwa oraz projekt nowego statutu.

 

Agenda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Absolwentów Programu Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW „Nowy Świat”

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Określenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Dyskusja nt. zmian w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
 7. Powołanie i odwołanie członków Zarządu i/lub uzupełnienie składu Zarządu.
 8. Powołanie i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej i/lub uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.
 9. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej na 2023 rok.
 10. Dyskusja i uchwała nt. zmian Statutu.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po zakończeniu Walnego Zebrania o godz. 18:30 rozpocznie się:

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Studentów MBA informujemy, że spotkanie integracyjne absolwentów i słuchaczy MBA odbędzie się 20 grudnia (wtorek) w godzinach 18:30 – 23:00 w Klubie Hybrydy (Warszawa, ul. Złota 7/9).

W ramach spotkania odbędzie się panel dyskusyjny „Perspektywy dla rynków finansowych na 2023”, w którym udział wezmą eksperci reprezentujący: Ipopema TFI, Pekao TFI i Prosper Capital Dom Maklerski.

Agenda spotkania:

18:30 – 20:00  – Panel dyskusyjny „Perspektywy dla rynków finansowych na 2023”

Prelegenci:

Karol Ciuk – Dyrektor Zespołu Zarządzania Strategiami Globalnymi, Zarządzający Portfelem, CFA, CAIA, Pekao TFI

Adam Narczewski – Wiceprezes Zarządu, Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Bogusław Stefaniak – Head of Fixed Income, Ipopema TFI

Prowadzący: Cezary Andrzejczyk

20:00 – 23:00  – Poczęstunek dla uczestników spotkania, open bar

Krótka informacja o prelegentach:

Adam Narczewski

Wiceprezes Zarządu, Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Pasjonat zarządzania aktywami, zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych, akcji i handlu na rynku Forex. Współautor książki “Ryzykować Trzeba Umieć”, która zajęła drugie miejsce w plebiscycie Economicus Gazety Prawnej w 2015 roku w kategorii “Najlepszy poradnik ekonomiczny”. Doświadczony menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem oraz zarządzaniu zespołami i projektami w branży maklerskiej. Posiada umiejętności w zakresie sprzedaży, marketingu, rozwoju biznesu, handlu i motywowania zespołów. Do września 2020 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Amathus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W latach 2018 – 2019 zarządzał Departamentem Rynków Zagranicznych w Noble Securities S.A. Od 2017 do 2018 roku pełnił funkcję Dyrektora Oddziału Polskiego (Country Manager) w Admiral Markets AS. Od 2007 do 2016 roku związany był z X-Trade Brokers DM, gdzie odpowiadał za rozpoczęcie działalności na skalę krajową X-Trade Brokers DM. W późniejszych latach pełnił funkcję Regionalnego Dyrektora Sprzedaży oraz Wicedyrektora Regionu.

Posiada tytuły Chartered Financial Analyst (CFA) i Professional Risk Manager (PRM) wraz z Licencją Doradcy Inwestycyjnego w Polsce (Doradca Inwestycyjny licencja numer 586). Silny specjalista w dziedzinie finansów z dyplomem z zakresu rachunkowości i finansów na Winthrop University.

Karol Ciuk,

Dyrektor Zespołu Zarządzania Strategiami Globalnymi, Zarządzający Portfelem, CFA, CAIA, Pekao TFI.

Karol Ciuk posiada kilkunastoletnie doświadczenie inwestycyjne w obszarze zarządzania aktywami, a także doradztwa inwestycyjnego zdobyte w krajowych, jak i międzynarodowych instytucjach finansowych. Jest trzykrotnym laureatem nagrody „Złoty Portfel” przyznawanej przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” za najlepszy fundusz obligacji zagranicznych (2020, 2021) oraz akcji zagranicznych (2021). W trakcie swojej kariery był kilkukrotnie wyróżniany przez Citywire i umieszczany na liście Selector Top 100. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst), licencję doradcy inwestycyjnego nr 343 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 2119. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalności: Bankowość inwestycyjna oraz Międzynarodowe rynki finansowe.

W latach 2011 – 2012 pracował w Domu Maklerskim Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego w Departamencie Zarządzania Aktywami. W okresie 2012 – 2014 roku był zatrudniony w Trigon Dom Maklerski S.A., gdzie zajmował stanowisko Senior Analyst, a następnie Junior Portfolio Manager. Od lutego do września 2014 roku pracował w Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako Zarządzający Portfelem. Od października 2014 do maja 2017 roku pracował w Banku Handlowym w Warszawie jako Doradca Inwestycyjny w Biurze Doradztwa Inwestycyjnego. Jednocześnie w 2017 roku był zatrudniony jako Doradca Inwestycyjny w Biurze Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz w Domu Maklerskim Banku Handlowego. Z dniem 1 czerwca 2017 roku zatrudniony w Pekao TFI S.A. jako Zarządzający Portfelem, a od 1 kwietnia 2019 roku również jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Strategiami Globalnymi.

Bogusław Stefaniak

Head of Fixed Income, Ipopema TFI

Zarządzający Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006, kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. w Departamencie Usług Powierniczych. Od 2008 zatrudniony w IPOPEMA AM na stanowisku Tradera w Zespole Zarządzania Papierami Dłużnymi.

Od 2012 pracuje w Departamencie Zarządzania Aktywami Towarzystwa – początkowo jako Trader, później zarządzający, obecnie jako Head of Fixed Income. Zdobywca Alfy w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych w 2016, nagrody  przyznawanej przez Analizy Online.

Spotkanie poprowadzi:

Cezary Andrzejczyk

Ekspert w zakresie komunikacji korporacyjnej, relacji inwestorskich i PR finansowego. Komunikacją marketingową zajmuje się od 2007 roku. Przez pierwsze lata kariery pracował w polskich oddziałach największych globalnych agencji PR – Edelman Polska, H+K Strategies oraz MSL Group. Następnie przez rok pełnił funkcję rzecznika prasowego FM Banku, a w latach 2011-2017 pracował w międzynarodowym Domu Maklerskim X-Trade Brokers, gdzie był Dyrektorem PR na Polskę i Europę Centralną. Od lipca 2018 roku do marca 2019 zajmował stanowisko dyrektora komunikacji korporacyjnej w grupie Open Finance. Obecnie prowadzi własną działalność doradczą. Jest również wspólnikiem w spółce doradczej Qualia Advisory, a także przewodniczącym Rady Programowej fundacji Invest Cuffs.

Absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku ekonomia. Ukończył także London School of Public Relations. Od 2015 roku wykłada relacje inwestorskie w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Koszt udziału:

 • 0 zł od członków stowarzyszenia WIEMBA i EMBA@UW, którzy opłacili składkę premium za 2022r (500zł).
 • 100   od członków stowarzyszenia WIEMBA i EMBA@UW, którzy opłacili składkę członkowską za 2022r. (200zł).  Składki wpłacamy na konto stowarzyszenia poniżej.
 • 200zł od pozostałych absolwentów MBA i od osób towarzyszących
 • 300zł – wpisowe w tej wysokości będzie pobierane od wszystkich osób, które dopiero w dniu eventu będą dokonywały wpłaty gotówką przed wejściem do Klubu Hybrydy

Cena obejmuje przekąski i 4,5 h open bar.

Termin i wysokość wpłat:  Wpłaty w odpowiednich wysokościach proszę dokonywać w terminie do 12 grudnia 2022 na konto Stowarzyszenia Absolwentów Warsaw-Illinois Executive MBA i EMBA@UW (nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0333 1250). Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe. Wpłata jest równoznaczna ze zgłoszeniem na event.

Do zobaczenia!

Krzysztof Pajączek

Wszyscy jesteśmy blisko siebie

© 2024 wiembauw.org.pl