Działalność Stowarzyszenia Absolwentów Programu Warsaw – Illinois Executive MBA w latach 2005 – 2009

Program Warsaw-Illinois Executive MBA

– jest najbardziej prestiżowym programem MBA w Polsce.

Od lat zajmuje I miejsce w rankingu tygodnika WPROST.

Stowarzyszenie zrzesza absolwentów programu Warsaw-Illinois Executive MBA prowadzonego wspólnie przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Illinois at Urbana-Champaign.

Działalność Stowarzyszenia to: seminaria, wykłady i warsztaty prowadzone przez ekspertów, spotkania z najważniejszymi postaciami życia społeczno – politycznego z kraju i zza granicy, spotkania o charakterze nieformalnym promujące networking i współpracę absolwentów. Naszą ambicją jest aktywny udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Reprezentujemy Stowarzyszenie, którego członkowie stanowią młodą, opiniotwórczą grupę w polskim biznesie.

Informacje o seminariach docierają do blisko 2500 absolwentów i studentów programów MBA oraz ich przełożonych, podwładnych, rodzin i przyjaciół.
Nasze Stowarzyszenie pojawia się w mediach takich jak np.:
Puls Biznesu, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, TVN24, Radio Pin i inne.

Zarząd w 2005 – 2009 :

 

Tomasz Dalach

Prezes Zarządu


Marek Piętka

Wiceprezes Zarządu


Anna Stronikowska – Kozdryk

Członek Zarządu, Sekretarz

 

Jacek Koprowski

Członek Zarządu, Skarbnik


Paweł Dudek

Członek Wspierający Stowarzyszenia, Pełnomocnik Zarządu

W latach 2005 – 2009 naszymi gośćmi byli :

Igor Chalupec

Prezes PKN Orlen 

 

22.09.2005 wygłosił prelekcję pt. “Zarządzanie zmianą w korporacji o rozbudowanej sieci interesariuszy na przykładzie PKN Orlen”

Piotr Lignar

 

21.10.2005 Piot Lignar, jeden z uznanych dziennikarzy radiowych, omawiał z nami sekrety udanych

wystąpień i relacji z mediami.

Prof. Kent Monore

 

03.11.2005 Prof. Kent Monroe z Uniwersytetu Illinois dyskutował z uczestnikami spotkania na temat praktyk cenowych, jakie mogą zaszkodzić zyskom.

Dr Mieczysław Grudziński

 

02.02.2006 Mieczyslaw Grudzinski, profesor Programu Warsaw Illinois Executive MBA, podczas seminarium na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych mówił o kosztach IPO.

Dr Cezary Stypułkowski

 

16.03.2006 Dr Stypułkowski, Prezes PZU, największej w Europie Środkowej grupy ubezpieczeniowej, podzielił się doświadczeniami z procesu transformacji spółki z socjalistycznego monopolisty do lidera wolnego rynku.

Prof. Leszek Balcerowicz

 

19.04.2006 Prof. Balcerowicz, autor polskiego procesu transformacji spotkał się z nami by rozmawiać o warunkach koniecznych do ekonomicznego wzrostu.

Edyta Ponarad

 

07.06.2006 Edyta Ponarad, prowadząca działalność doradczą, omawiała rolę lidera jako coacha.

Prof. Michael Pratt

 

10.06.2006 Prof. Pratt z Uniwersytetu Illinois podzielił się z nami wynikami badań

na temat zachowań organizacyjnych oraz monitorowania pracowników.

Prof. Zyta Gilowska

 

05.10.2006 Pani Premier Zyta Gilowska wygłosiła wykład na temat długu publicznego oraz warunków wejścia Polski do strefy Euro.

Piotr Tymochowicz

 

09.11.2006 Piotr Tymochowicz, znany jako polski Dr Frankenstein, omawiał techniki wpływania na innych.

O. Maciej Zięba, OP

 

07.12.2006 Razem z O. Maciejem Ziębą poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie: „Czy menedżer może być zbawiony?”

Janina Paradowska

 

03.04.2007 Podczas spotkania z red. Janiną Paradowską z tygodnika „Polityka”

omawialiśmy karuzelę stanowisk w spółkach skarbu państwa.

Marek Kamiński

 

21.06.2007 Marek Kaminski, jeden z najbardziej znanych polskich podróżników, mówił
o budowaniu zespołów zdolnych do osiągania najtrudniejszych celów.

Prof. Władysław Bartoszewski

 

13.09.2007 Profesor Władysław Bartoszewski, były więzień Aushwitz oraz były Minister Spraw Zagranicznych podzielił się z nami refleksjami świadka stulecia.

Wojciech Kostrzewa

 

20.11.2007 Wojciech Kostrzewa, nazywany cudownym dzieckiem polskiej bankowości, obecnie prezes największej prywatnej grupy mediowej w Polsce, omówił z nami sytuację w polskich mediach.

Tadeusz Mazowiecki

 

27.03.2008 Premier Tadeusz Mazowiecki omówił z nami doświadczenia 20 lat transformacji gospodarczej i politycznej w Polsce i Europie Środkowej.

Michał Nastula

 

15.05.2008 Michał Nastula, prezes Grupy Eureko w Polsce mówił o historii 10-letniego konfliktu wokół prywatyzacji Grupy PZU.

Seminarium: “Fuzje i przejęcia na polskim rynku kapitałowym”

 

05.06.2008 Podczas seminarium, które odbyło się w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych uczestnicy omawiali najważniejsze transakcje na polskim rynku kapitałowym.

Andrzej Lubowski

05.06.2008 Andrzej Lubowski, polski ekonomista pracujący wcześniej dla VISA i Citibank

w Stanach Zjednoczonych, autor książki „Kontuzjowane mocarstwo” mówił o gospodarce USA przed kryzysem.

Seminarium: „Rozwój mimo bessy”

 

25.09.2008 Nasze Stowarzyszenie przygotowało i opublikowało raport na temat IPO w pierwszej połowie roku 2008.

Janusz Palikot

 

16.10.2008 Janusz Palikot, jeden z najbardziej znanych parlamentarzystów, omawiał sekrety polskiej polityki.

Radosław Sikorski

 

16.02.2009 Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski podzielił się z nami opiniami na temat polityki regionalnej i globalnej, a także wspomnieniami spisanymi w książce: „Prochy Świętych”.

Jerzy Derfel

 

05.03.2009 Jerzy Derfel, autor ponad 200 przebojów i muzyki filmowej opowiadał o historii i współczesności polskiego przemysłu rozrywkowego.

Jerzy Stuhr

 

30.03.2009 Jerzy Stuhr, jeden z najbardziej znanych polskich aktorów i reżyserów mówił o swojej książce oraz doświadczeniu zarządzania ‘gwiazdami w zespołach teatru i filmu’.

Seminarium: „Uczestnicy i beneficjenci kryzysu”

 

06.05.2009 Seminarium prowadzone było przez: Ludwika Sobolewskiego, prezesa Giełdy, profesora Krzysztofa Obłoja, dr Mieczysłwa Grudzińskiego z WIEMBA oraz Jacka Santorskiego, czołowego psychologa biznesu.

Stanisław Tym

 

16.06.2009 Stanisław Tym, jeden z najbardziej znanych aktorów i publicystów w Polsce, dzielił się opiniami o polskim świecie showbusiness’u.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski

 

16.09.2009 Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP przedstawił wizję regionalnej i globalnej polityki oraz scenariusze przyszłości Polski w następnych latach.

W latach 2005 – 2009 wspierali nas :

Wszyscy jesteśmy blisko siebie

© 2024 wiembauw.org.pl