Polityka RODO Stowarzyszenia WIEMBA i EMBA@UW – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Członkowie Stowarzyszenia i Absolwenci Programu Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW „Nowy Świat”,

Uprzejmie informuję, że Zarząd Stowarzyszenia Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW „Nowy Świat” uchwalił i wdrożył Politykę RODO. 
www.wiembauw.org.pl 
www.alumni.org.pl

W związku z powyższym poniżej znajduje się „Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

Brak kontaktu z Twojej strony będzie skutkował akceptacją załączonego oświadczenia i brakiem sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych.

Masz jednak prawo skorzystać ze swoich uprawnień w zakresie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli nie chcesz aby twoje dane były przetwarzanie, skontaktuj się z nami. Jeśli zrezygnujesz z przetwarzania danych, nie będziesz otrzymywać informacji związanych z planowanymi przedsięwzięciami Stowarzyszenia.

Klauzula informacyjna

dla Członków Stowarzyszenia Absolwentów Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW „Nowy Świat”

1.      Stowarzyszenie Absolwentów Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW „Nowy Świat” z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowej 1/3, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000244874  jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

2.      Dane kontaktowe Administratora to:

1)      kontakt telefoniczny: +48 723 998 528

2)      kontakt za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: [email protected]

3)      kontakt listowny na adres Administratora: ul. Szturmowa 1/3, Warszawa.

3.      Cel i podstawa prawna przetwarzania – Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu bezpośredniego i otrzymywania informacji o działalności i przedsięwzięciach podejmowanych przez Administratora jako Stowarzyszenie, a członkiem Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest podjęcie działań statutowych.

4.     Zakres przetwarzania państwa danych – dane kontaktowe, w szczególności: imię (imiona), nazwisko, numer telefonu, adres mailowy

5.      Informacja o odbiorcach państwa danych osobowych – mogą być nimi podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych w zakresie i celu określonym w przepisach obowiązującego prawa. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora.

6.      Uprawnienia – w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu uprawnienia: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.      Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.      Wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Pozdrawiam

Krzysztof Pajączek

Prezes Zarządu

tel. + 48 723 998 528

Wszyscy jesteśmy blisko siebie

© 2024 wiembauw.org.pl