Zjazd Integracyjny MBA W Silnowie

Dnia 8 października 2021 roku, podczas Zjazdu integracyjnego MBA w Silnowie, zawarliśmy porozumienie pomiędzy stowarzyszeniami MBA z Gdańska, Torunia, Wrocławia, Warszawy i Szczecina o rozpoczęciu prac nad projektem MBA POLSKA, którego celem przewodnim będzie integracja środowiska MBA z całego kraju.

Główne założenia:

·         rozbudowany networking ukierunkowany na tworzenie inicjatyw biznesowych,

·         baza kontaktów nastawiona na prezentowanie kompetencji,

·         połączony kalendarz wydarzeń organizowanych na terenie całego kraju, tak, aby w miarę możliwości uniknąć nakładania się terminów,

·         informacje o kursach i szkoleniach, w formułach online i stacjonarnych, z całego kraju,

·         wspólna integracja i zabawa.

MBA z Warszawy, o którym mowa wyżej, to MBA INE PAN.

Marek Sokal i Piotr Sota byli uczestnikami/obserwatorami podczas ww. spotkania.

Wszyscy jesteśmy blisko siebie

© 2024 wiembauw.org.pl